Lejebetingelser hos Camp Lindvang

Priser

Alle priser er oplyst i danske kroner (DKK) og inkl. moms

Bestilling og betaling

Ved reservation af autocamper får lejer tilsendt eller udleveret lejeaftale inkl. lejebetingelser.

Lejeaftalen returneres til udlejer i underskrevet stand. Ved reservation betales 50% af lejen. De sidste 50% betales senest 1 mdr. før udleveringsdagen.

Betales der ikke rettidigt uden forudgående aftale, anser udlejer lejemålet som værende ophævet.

Depositum

I forbindelse med leje af autocamper indbetales et depositum på 9.000 DKK senest 8 dage efter bestilling.

Lejer hæfter for alle krav, der måtte opstå som følge af lejers brug af autocamperen, herunder bøder,

afgifter, skader, m.v. Depositum refunderes ca. 2 mdr. efter aflevering af autocamperen. Ved kørsel i

Sverige og Norge kan der gå op til 120 dage før udlejer modtager opkrævninger for vejafgifter. Lejer kan

derfor med fordel gemme kvitteringer for betaling af vejafgifter, da udlejer ellers ser sig nødsaget til at

tilbageholde en del af depositum i op til 120 dage til eventuelle ubetalte vejafgifter.

Lejeperiode

Med mindre andet er aftalt med udlejer vil lejeperioden være i hele uger (7 nætter), fra lørdag til lørdag.

Udlevering foregår i tidsrummet 13.30 – 14.30, men kan rykkes til tidligere/senere, hvis logistikken tillader det.

Tilbagelevering foregår på den aftalte dag i tidsrummet 8.00 – 9.30.

Kørselsbetingelser

Autocamperen må af forsikringsmæssige årsager kun føres af personer over 25 år, der på udleveringsdagenhar haft gyldigt kørekort B i mindst 2 år. Autocamperen må kun føres af personer, som har leveret en kopi af deres kørekort. Såfremt kopi af kørekort ikke forelægger ved udleveringstidspunktet, kan camperen ikke udleveres. Det er lejers ansvar, at derunder kørsel kun transporteres det antal personer, som autocamperen har seler og lasteevne til.

Udlevering

Ved udlevering laves der sammen med lejer en gennemgang samt instruktion i brugen af autocamperen, hvorefter udleveringsrapporten underskrives af såvel lejer som udlejer. Skader, der ikke er noteret på udleveringsrapporten, vil lejer blive opkrævet efterfølgende. Beregn ca. 30 min. til udlevering.

Standardudstyr

Dette inkluderer nødvendigheder til optimalt brug af autocamperen, som eksempelvis strømkabel, adapter

til 220 V, vandslange, kiler, advarselstrekant samt instruktionsmanualer.  Autocamperen er udstyret med

ferskvandstank, 2 gaskogeblus, køleskab, varmeanlæg og aircondition/klimaanlæg samt cykelholder.

Startpakken

Denne inkluderer instruktion af autocamperens vigtigste funktioner i forbindelse med udlevering, 1 fyldt gasflaske, campingbord og 2 stole. Herudover er der service inkl. bestik og glas/kopper til 4 personer, skærebræt og kniv, pande, gryde, 2 skåle, opvaskebalje og børste.

Lejer opkræves for erstatning af ødelagt eller bortkommet udstyr m.v.

Under rejsen

Lejer er forpligtet til på daglig basis at kontrollere vand, luft, olie, diesel, AdBlue og andet, der kan havebetydning for autocamperens fortsatte funktion. Lejer hæfter for skader, der er en direkte følge af forsømmelser ved ikke at varetage vedligehold og eftersyn på autocamperen i lejeperioden. Lejer hæfter for slidskader, som skyldes uansvarlig behandling af autocamperen. Selvrisikoen dækker ikke ved sådanne forsømmelser.

Ved skader på bil / indbo skal Udlejer kontaktes på tlf. 40895155 eller mail: lindvang@lindvang.dk hurtigst

muligt og gerne med billeder af skade.

Kilometerforbrug

Lejen inkluderer 2.000 km/uge. Overkørte kilometer afregnes med 2 DKK pr. km.

Opvask

Det anbefales at afvask af service m.m. klares udendørs, så afløb ikke tilstoppes i camper.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i autocamperen pga. allergi

Hund

Hund er IKKE tilladt i autocamperen pga. allergi. Såfremt der findes hundehår i autocamperen, vil lejerblive opkrævet et beløb på kr.4.500 til rengøring af hele autocamperen.

Trafikforseelser

Udlejer opfordrer lejer til at sætte sig grundigt ind i de besøgte landes trafikregler, idet lejer hæfter for alle politimæssige anliggender og andre krav, der skyldes lejers brug af køretøjet. Udlejer kan således ikke gøres ansvarlig herfor. Dette inkluderer ligeledes samtlige trafikforseelser, herunder fartbøder, parkeringsbøder, manglende betaling for vejafgifter, m.v. samt andre krav, der kan relateres til lejeforholdet. Udlejer forbeholder sig retten til at opkræve lejer for bøder og dertilhørende gebyrer, herunder administration på 350 kr., hvilket først og fremmest dækkes af det betalte depositum.

 

Småskader

Hvis der under lejemålet springer en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker andremindre tekniske fejl, er det lejers pligt at få udbedret disse ting. Efter aftale med udlejer kan lejer indkøbe nye og mindre reservedele for op til 1.000 DKK som refunderes mod aflevering af kvitteringer.

Kaskoforsikringen dækker ikke indvendige skader på interiør og løsdele. Selvrisiko ved hver skade udvendig på autocamper, kr. 9.000.

Alvorlige skader

Er der tale om en skade eller lignende af så alvorlig karakter at autocamperen ikke kan køre videre, skal lejer efter forudgående aftale med udlejer kontakte SOS, som derfra vil sørge for assistance og evt. bugsering. Eventuelle mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt, dækkes af udlejer, men kan ikke udføres uden forudgående aftale med udlejer. Enhver udbedring skal foretages af og på et autoriseret værksted. Lejer er ansvarlig for skader, m.v., der er undtaget i normal ansvars- og kaskoforsikring, herunder grov uagtsomhed.

SOS yder hjemtransport, hvis reparationen varer mere end 3 dage, men giver ikke ydelse til kost og logi ved reparationer under 3 døgn. Udover SOS-ydelsen er lejer ikke berettiget til erstatning. Skader for mere end 1.000 DKK skal aftales med udlejer før reparationen. Regningen betales af udlejer ved hjemkomst, såfremt skaden ikke er forskyldt af lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt.

Eksempler på skader

Fejlagtig påfyldning af diesel i ferskvandstanken indebærer udskiftning af denne tank, de dertilhørende slanger og varmtvandsbeholderen. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade beløber sig til ca. 50.000 DKK.

Fejlagtig påfyldning af brændstof- noget andet end diesel – kan resultere i ødelagt motor, der dermed skal udskiftes. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade kan beløbe sig til ca. 45.000 DKK.

Ulykker

Ved ulykker skal Udlejer kontaktes omgående. Sørg for at få optaget politirapport og tag aldrig skylden for skaden, hvis den sker i udlandet, da det kan blive dyrt. Hvis andre er involverede i ulykken, så husk at få information om dem til forsikringen. Husk billeder af skaden, skadesstedet, modpartens nummerplade og andet, der er nødvendigt i tilfælde af en senere forsikringssag, idet udlejer er uden ansvar, hvis forsikringen ikke dækker grundet manglende dokumentation fra lejer.

Tyveri

Autocamperens forsikring dækker for skader på inventar, såfremt der foreligger en politirapport. Udlejer har intet ansvar for tyveri af personlige ejendele eller lignende. Lejer kan derfor med fordel tjekke sin egen indboforsikring, der ofte dækker for alt lejers gods, såfremt indbruddet politianmeldes. Det er lejers ansvar, at der optages politirapport, og at en kopi medbringes til udlejer. 

Forsikring

I lejen er der inkluderet fuld kasko- samt SOS-forsikring. Kaskoforsikringen dækker alene skader på autocamperens karosseri. Skader på installationer, møbler og andet inventar er ikke omfattet af kaskoforsikringen, og skal derfor betales af lejer. Lejers egen indboforsikring dækker ofte for personlige genstande efter samme regler som ved opbevaring i parkeret bil. Forsikringen er dækkende i de fleste europæiske lande, dog er der ikke gældende forsikring og derfor ikke indkørselstilladelse i Tyrkiet, Marokko, Israel, Rumænien og det tidligere Sovjetunionen. 

Selvrisiko

I forbindelse med hver kaskoskade, parkeringsskade, trafik skade og andre skader, er der en selvrisiko for lejer på 9.000 kr. pr. skade.

Skader der skyldes fejlagtig betjening af autocamperen eller fejlagtig betjening af installationer i autocamperen er ikke dækket af forsikringen og skal derfor fuldt ud erstattes af lejer.

Hver enkelt skade betragtes separat med individuel selvrisiko.

Aflevering

Af hensyn til næste lejer er det vigtigt med rettidig aflevering. Der kan naturligvis opstå situationer, hvor lejer bliver forhindret i at aflevere på det aftalte tidspunkt. I så fald kontaktes udlejer med det samme. Ved forsinket aflevering i forhold til den i kontrakten aftalte tid, opkræves 1.000 DKK pr. påbegyndt time. Ved påbegyndt 4. time hæfter lejer for udgiften til en erstatningsvogn til efterfølgende lejer, svarende til denperiode autocamperen er udlejet i.

Ved aflevering før aftalt tid refunderes lejen for den resterende periode ikke.

Ved aflevering gennemgår udlejer autocamperen sammen med lejer. Alle fejl, mangler og skader noteres på afleveringsrapporten, hvorefter denne underskrives af såvel lejer som udlejer. Udlejer forbeholder sig retten til at opkræve lejer for ikke registrerede fejl, mangler og skader, såfremt der ikke er oplyst om disse ved aflevering. Ved forsinket aflevering eller aflevering udenfor normal åbningstid forbeholder udlejer sig ret til at foretage gennemgang af autocamperen uden lejers tilstedeværelse. 

Tjekliste ved aflevering

Autocamperen udleveres rengjort, og skal afleveres i samme stand.

  • Tjek at I ikke har efterladt noget i skabe, handskerum, under madrasser, m.v.
  • Køkkenudstyr, service og tilbehør afleveres på samme vis, som det er udleveret.
  • Køleskab tømmes og rengøres.
  • Komfuret rengøres.
  • Alle overflader, herunder borde, skabe og gulve, rengøres.
  • Spildevandstanken tømmes
  • Skrald smides ud.
  • Brændstof (diesel), AdBlue og sprinklervæske fyldes op.
  • Såfremt der konstateres hundehår i autocamperen, skal bilen renses indvendigt og lejer får ekstraregning på 5.000 kr.

Rengøring

Der er obligatorisk slutrengøring som koster 750 kr. Slutrengøring består af indvendig aftørring, støvsugning og vask, samt udvendig vask af camper. Såfremt rengøring og vask, m.v. fra ovenstående tjekliste fremstår som værende mangelfuld, opkræves der 250 kr. pr. påbegyndt halve time for udbedring af dette.

Ved manglende tømning af spildevandstank opkræves 650 kr.

Manglende opfyldning brændstof og AdBlue opkræves med dagsprisen plus 325 kr. i arbejdsløn.

 

Forbehold og garanti fra udlejer

Udlejeren tager generelt forbehold for ændringer i bilmodeller, udstyr, priser, beskrivelser og trykfejl.

Udlejer forbeholder sig retten til at foretage ændringer til en lignende eller bedre autocamper uden forudgående notifikation.

Kan den lejede autocamper ikke udleveres på grund af skade, tekniske fejl eller forsinket levering fra tidligere lejer, vil udlejer forsøge at finde en tilsvarende autocamper til lejemålet. Erstatningskøretøjet kan variere i størrelse og model, og lejedifferencen refunderes selvfølgeligt. En opgradering vil ske uden omkostninger for lejeren. Er lejer ikke tilfreds med erstatningskøretøjet, må denne være indforstået med at lejemålet udsættes eller ophæves. Ved ophævelse refunderes lejebeløbet.

Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld med den lejede autocamper. Ej heller som følge af mekaniske fejl eller ved fejl i autocamperens tekniske installationer.

Der tages forbehold for at der i weekender samt i hverdagen efter kl. 16.00 er begrænset mulighed for at kontakte Lindvang Camper.
I nødstilfælde kan Camp Lindvang kontaktes på telefon 40895155.